آشنایی با تربیت مبلغ

آشنایی با تربیت مبلغ

یکی از اهداف حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس خواهران دانشگاه امام صادقعلیه السلام و بطور اخص اداره امور فرهنگی ارتقای سطح فکری، فرهنگی، تربیتی و اخلاقی دانشجویان می­ باشد. در این بین تبلیغ و تربیت مبلغ همواره از جایگاه ویژه­ای در اساسنامه دانشگاه برخوردار بوده و بر همین اساس فعالیتهای مربوط به این بخش تحت عنوان "واحد طرح هجرت" از سال 77 بطور منسجم­تری سازمان دهی و پیگیری می­شود.