تربیت مبلغ - آشنایی با تربیت مبلغ

آشنایی با تربیت مبلغ

یکی از اهداف حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس خواهران دانشگاه امام صادقعلیه السلام و بطور اخص اداره امور فرهنگی ارتقای سطح فکری، فرهنگی، تربیتی و اخلاقی دانشجویان می­ باشد. در این بین تبلیغ و تربیت مبلغ همواره از جایگاه ویژه­ای در اساسنامه دانشگاه برخوردار بوده و بر همین اساس فعالیتهای مربوط به این بخش تحت عنوان "واحد طرح هجرت" از سال 77 بطور منسجم­تری سازمان دهی و پیگیری می­شود.

 

13 شهريور 1395
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 واحد طرح هجرت
 دوره های آموزشی و فعالیتهای طرح هجرت
 شیوه ارزیابی شرکت کنندگان و ارائه گواهینامه پایان دوره
 واحد اعزام مبلغ
 برگزاری اردوهای فرهنگی جهادی
 فعالیتهای خارج دانشگاهی در سطح تهران
 فعالیتهای خارج دانشگاهی در سطح شهرستان